TỔ TOÁN - LÝ

Ngày đăng: | 13-11-2013 | 5013 lượt xem

THÔNG TIN TỔ TOÁN-LÝ NĂM HỌC 2013 - 2014

 

- Tổng số: 13 giáo viên.

- Môn dạy: TOÁN, VẬT LÝ,  TIN HỌC,  CÔNG NGHỆ.

- Trình độ chuyên môn: Đại học (13/13).

- Tổ trưởng: Trương Thị Minh Thu.

- Tổ Trưởng công đoàn: Lê Thị Kim Lê

- Thông Tin giáo viên trong tổ:

 

STT THÔNG TIN GIÁO VIÊN PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN EMAIL/ SĐT

 

 

 

 

 

01

 

TRƯƠNG THỊ MINH THU

- Năm sinh: 1977.

- Năm vào ngành: 1998.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Thành tích đạt được: Giáo viên giỏi cấp Thành Phố.

                              

- Tổ trưởng chuyên môn

- Môn phụ trách: Toán 9, Toán 7,

- Bồi dưỡng Toán 9   

 
02

LÊ THỊ KIM LÊ

- Năm sinh: 1969.

- Năm vào ngành: 1992.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua.

 

   
03

NGUYỄN VĂN LONG

- Năm sinh: 1959.

- Năm vào ngành: 1976.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Thành tích đạt được: Lao động tiên tiến.

 

   
04

TRẦN KHÔI

- Năm sinh: 1961.

- Năm vào ngành: 1981.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Thành tích đạt được: Lao động tiên tiến.

   
05

LÊ THỊ ÚT

- Năm sinh: 1960.

- Năm vào ngành: 1982.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Thành tích đạt được: Lao động tiên tiến.

   
06

TRƯƠNG THỊ MINH THU

- Năm sinh: 1977.

- Năm vào ngành: 1998.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. 

- Thành tích đạt được: Lao động tiên tiến.

   
07

PHẠM THỊ LIẾNG

- Năm sinh: 1980.

- Năm vào ngành: 2001.

- Trình độ chuyên môn: Đại Học sư phạm. 

- Thành tích đạt được: Lao động tiên tiến.

   
08

NGUYỄN THỊ CHÂU

- Năm sinh: 1983.

- Năm vào ngành: 2009.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa. 

- Thành tích đạt được: 

   
09

PHAN THỊ THANH BÌNH

- Năm sinh: 1979.

- Năm vào ngành: 2004.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm. 

- Thành tích đạt được:

   
10

PHAN THỊ THANH NGUYỆT

- Năm sinh: 1980.

- Năm vào ngành: 2001.

- Trình độ chuyên môn:  Đại học sư phạm.

- Thành tích đạt được:

   
11

NGUYỄN HỮU NHẬT CAO

- Năm sinh: 1987.

- Năm vào ngành: 2013.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. 

- Thành tích đạt được: 

   
12

NGUYỄN ÁI VƯƠNG

- Năm  sinh: 1990

- Năm vào ngành: 2013.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. 

- Thành tích đạt được:

   
13

NGÔ THỊ KIM LIÊN

- Năm sinh: 1990.

- Năm vào ngành: 2013.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. 

- Thành tích đạt được:

   

 

Các tin cùng thể loại