TỔ NGỮ VĂN

Ngày đăng: | 14-11-2013 | 4858 lượt xem

                                            THÔNG TIN TỔ NGỮ VĂN

                                              Năm  học 2015 – 2016

Các môn học  phụ  trách :Ngữ văn, GDCD

Tổng số giáo viên của  tổ: ..…9…..GV

Trìnhđộchuyênmôn: Thạcsỹ:…0..GV, Đạihọc: 8…..GV, Cao đẳng:…1.GV, Trungcấp: 0….GV

Tổtrưởng:    Nguyễn Thị  Tuyết

Tổtrưởngcôngđoàn: Hoàng Thị Thu Hòa

Thông  tin giáo viên trong  tổ:

STT

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

EMAIL, STĐ, ĐỊA CHỈ

1

 

HOÀNG THỊ THU HÒA

Năm sinh:04-4-1976

Nămvào ngành:1998

Trìnhđộchuyênmôn:Đạihọcsưphạm

Thànhtíchđạtđược: Lao độngtiêntiến

GiảngdạyNgữvăn

lớp 6, 8 vàgiáodụccôngdân 8.

Kiêmnhiệm: Chủnhiệmlớp 6.

PhụđạomônNgữ

vănlớp 8. Tổtrưởngcông đoàn

 

hoaht10@gmail.com – 0905642276 – K94/62 TrầnXuânLê, TP ĐàNẵng

2

  NGUYỄN THỊ TUYẾT

Nămsinh: 01-01-65

Nămvào ngành:1995

Trìnhđộchuyênmôn:Đại học

Thànhtíchđạtđược:LĐ tiên tiến

                       

 

Dạy Ngữ văn lớp 9/2,7/4,7/6

GDCD 9/2

-Tổ trưởng CM

-Bồi dưỡng HSG /9

Nguyentuyet010165@gmail.com

-01262646956

-09 Mai Am,ĐN

3

VÕ THỊ CHÍN

Nămsinh: 23/11/1977

Nămvàongành:1998

Trìnhđộchuyênmôn:CĐSP

Thànhtíchđạtđược:LĐTT

 

Dạy Ngữ văn lớp 8/4, 6/6, 6/2

CDGD 8/4, 81

Chủ nhiêm 6/6

-thichin2311@gmail.com

-01208150300

-k33/19 Ông Ích Khiêm,ĐN

4

TRƯƠNG THỊ HIỆP

Nămsinh:18/12/1980

Nămvàongành:2003

Trìnhđộchuyênmôn:ĐHSP

Thànhtíchđạtđược:LĐTT

 

Dạy Ngữ văn lớp 9/3,9/4 ,7/3

-Chủ nhiệm 9/4

-Bồi dưỡng HSG/9

thuhiep1812@gmail.com

-0906556785

-55 Đồng Trí 3,Hòa Khánh Nam,Liên Chiểu

5

NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

Nămsinh:

Nămvàongành:

Trìnhđộchuyênmôn:ĐHSP

Thànhtíchđạtđược:LĐTT

 

Dạy Ngữ văn 9/1,7/1,7/5

GDCD 9/1

-Chủ nhiệm 9/1

Quyendn1976@yahoo.com

-0905251137

6

TRẦN THỊ MINH LÝ

Nămsinh:1961

Nămvàongành:

Trìnhđộchuyênmôn:ĐHSP

Thànhtíchđạtđược:LĐTT

 

Dạy Ngữ  văn lớp 9/5,7/2,CDGD 7/2,7/1

-Chủ nhiệm 7/2

 

 

-0983459116

7

VÕ THỊ DIỆU TRÂM

Nămsinh:8/12/1983

Nămvàongành:2008

Trìnhđộchuyênmôn:ĐHSP

Thànhtíchđạtđược:LĐTT

 

Dạy Ngữ văn lớp 8/3,8/5,6/7.

CDGD lớp 8/3

-Chủ nhiệm 8/3

-Bồi dưỡng HSG/8

 

 

-0932426230

8

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

Nămsinh:1/11/1990

Nămvàongành:2014

Trìnhđộchuyênmôn:ĐHSP:cử nhân Ngữ văn

Thànhtíchđạtđược:

 

Dạy Ngữ văn lớp 6/3, 6/5, 8/1

 

CDGD 9/3,9/4

Chủ nhiêm 6/3

 

 

-0903598335

 

Các tin cùng thể loại