CUỘC THI ẢNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VỚI CHỦ ĐỀ

   Cuộc thi ảnh "Đi bộ an toàn" do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức dành cho đối tượng học sinh cấp trung học cơ sở trên toàn quốc.

xem thêm

20 ĐIỀU GIÁO VIÊN CẦN BIẾT

20 ĐIỀU GIÁO VIÊN CẦN BIẾT

  Hãy vui cùng những thành tích bé nhỏ của học trò và hãy chia sẻ tất cả thất bại của chúng. Bạn là người rất gần gũi với học trò, vì thế hãy cố gắng để chúng luôn cởi mở với bạn. Hãy vừa là bạn vừa là thầy của chúng. Đừng ngại thừa nhận với học trò là mình không biết một vấn đề nào đó. Hãy cùng chúng tìm câu trả lời/Hãy cố gắng khơi dậy sự tự tin trong mỗi em học sinh. Khi đó, chúng sẽ đạt tới nhiều đỉnh cao trong học tập.

xem thêm

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

xem thêm

Phương pháp giáo dục con của người Do Thái, Mỹ có gì khác?

 Trẻ em Do Thái ngay từ nhỏ không chỉ được rèn luyện về trí tuệ, khả năng sinh tồn, các phẩm chất đạo đức mà còn được giáo dục về cách quản lí tài chính, giá trị của đồng tiền, sự thành tín trong kinh doanh, cũng như tự bảo vệ sức khỏe của mình.

xem thêm

Trang bị kiến thức văn hóa giao thông cho học sinh

Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức chương trình “Học sinh với văn hóa giao thông” tại 10 trường THPT ở TP.HCM.

xem thêm