CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

– Duy trì sĩ số HS: 100%

– Hạnh kiểm: 96% Tốt, Khá; không có HS xếp loại Yếu.

– Học lực: 60% Giỏi, Khá35% Trung bình.

– Lên lớp: 98%, tốt nghiệp THCS: 98%.

– Giải HS giỏi, HS năng khiếu Quận và thành phố: 70 giải.

– Trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập: 91%

xem thêm

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Công văn số Số: 552/PGDĐT-THCS ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Phòng  GD&ĐT quận Thanh Khê về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở  năm học 2013-2014”, trường THCS Nguyễn Trãi tập trung thực hiện những nhiệm vụ và các giải pháp của nhà trường  năm học 2013-2014 như sau:

xem thêm