Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày di sản văn hóa Việt Nam – Ngày về nguồn 23/11/2013

Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam – Ngày Về nguồn 23/11, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về các giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 

xem thêm

Quyết định thành lập tổ Tư vấn tâm lý học sinh năm 2013 - 2014

   Căn cứ Điều lệ 18 " Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học" ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

   Căn cứ quyết định số 971/QĐ - UBND ngày 24 tháng 7 năm 2006 của UBND Quận Thanh Khê về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi cho Phòng Giáo dục - Đào tạo.

   Căn cứ vào đặc điểm, tình tình thực tế của Trường, ngày 21/11/2013 Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi ký quyết định số 35/QĐ - THCS NT Thành lập "Tổ Tư vấn tâm lý học sinh trường THCS Nguyễn Trãi năm học 2013 - 2014"

xem thêm