ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Danh sách toàn thể cán bộ công chức - viên chức hiện đang làm việc tại trường THCS Nguyễn Trãi.

xem thêm

TỔ TOÁN - LÝ

THÔNG TIN TỔ TOÁN-LÝ NĂM HỌC 2015 - 2016

- Tổng số: 13 giáo viên.

- Môn dạy: TOÁN, VẬT LÝ,  TIN HỌC,  CÔNG NGHỆ.

- Trình độ chuyên môn: Đại học (13/13).

- Tổ trưởng: Trương Thị Minh Thu.

- Tổ Trưởng công đoàn: Lê Thị Kim Lê.

xem thêm

TỔ NGỮ VĂN

THÔNG TIN TỔ NGỮ VĂN

                                              Năm  học 2015 – 2016

Các môn học  phụ  trách :Ngữ văn, GDCD

Tổng số giáo viên của  tổ: ..…9…..GV

Trìnhđộchuyênmôn: Thạcsỹ:…0..GV, Đạihọc: 8…..GV, Cao đẳng:…1.GV, Trungcấp: 0….GV

Tổtrưởng:    Nguyễn Thị  Tuyết

Tổtrưởngcôngđoàn: Hoàng Thị Thu Hòa

Thông  tin giáo viên trong  tổ:

xem thêm

TỔ TIẾNG ANH

Thông tin tổ Ngoại ngữ năm học 2015 – 2016

Các môn học phụ trách : tiếng Anh

Tổng số giáo viên của tổ: 4

Trình độ chuyên môn:  Đại học (4/4)

Tổ trưởng: Châu Thiếu Minh

Tổ trưởng công đoàn: Trần Thị Phương Nhi

Thông tin giáo viên trong tổ:

xem thêm

TỔ HÓA - SINH

TỔ HÓA SINH

Thông tin tổ Hóa Sinh năm học 2015 – 2016

Các môn học phụ trách : Hóa 8,9, Sinh 6,7,8,9, Công nghệ 6,7

Tổng số giáo viên của tổ: 6 GV

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 2 GV, Đại học:4 GV

Tổ trưởng: Hồ Thị Kiều Oanh

Tổ trưởng công đoàn: Trần Thị Liên

Thông tin giáo viên trong tổ:

xem thêm