ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Ngày đăng: | 30-11-2013 | 4796 lượt xem

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC

HIỆN ĐANG LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

 

- Tổng số cán bộ công chức - viên chức: 55 ( 44 nữ, 11 nam). Trong đó:

 

STT TỔ CHUYÊN MÔN SỐ LƯỢNG NỮ ĐẢNG VIÊN
01 Ban lãnh đạo 02 01 02
02 Ngữ Văn 09 08 02
03 Toán - Lý 13 09  
04 Tiếng Anh 05 05 02
05 Hóa Sinh 06 06 02
06 Sử địa 06 05 02
07 Thể dục - Nghệ thuật 07 05 02
08 Văn Phòng 07 05 02
  Tổng cộng: 55 44 14

 

Các tin cùng thể loại