Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2-2020

Ngày đăng: | 17-02-2020 | 221 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

 

1. Học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng dịch COVID-19.

 

2. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc phòng dịch; giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.