CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: | 21-12-2018 | 268 lượt xem

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Nguyễn Trãi lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây. Công khai thông tinh đội ngũ CB, GV, NV nhà trường. Kế hoạch thực hiện

Các tin cùng thể loại