LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6, 7, 8, 9 - NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày đăng: | 20-12-2015 | 1688 lượt xem

       LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6, 7, 8, 9 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

THỨ

NGÀY

MÔN THI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

BA

 

22/12/2015

7h15 đến 8h00     :  Công dân 7,9  (45’)

8h15 đến 9h00     :  Công nghệ 7,9 (45’)

9h 30 đến 10h15’:  Tin học 7,9   (45’)

13h30 đến 14h15 :  Công dân  6,8(45’)

14h30 đến 15h15 :  Công nghệ  6,8 (45’)

15h30 đến 16h15’:  Tin học  6,8 (45’)

*14h K7 thi nói Tiếng Anh

 

 

23/12/2015

7h30 đến 9h         :   Ngữ Văn 7 (90’)

9h 30 đến 10h15’ :   Vật lí 7 (45’)

13h 30’đến15h :  Ngữ Văn 6 (90’)

15h30’ đến 16h15’ : Sinh học 6 (45’)        

 

BẢY

 

26/12/2015

7h30 đến 9h         :  Ngữ Văn  8 (90’)                           

9h30 đến 10h15’  :  Địa  lí 8   (45’)

* 7h K6 thi nói Tiếng Anh         

13h 30’đến15h      :  Toán  7 (90’)

15h30’ đến 16h15’: Lịch Sử 7(45’)         

 

HAI

 

28/12/2015

7h30 đến 9h          :   Ngữ Văn 9(90’)

9h45 đến 10h30’   :  Địa lí 9 (45’)

13h 30’đến15h       :  Toán 8 (90’)

15h30’ đến 16h15’ :  Lịch Sử 8 (45’)                                             

 

BA

 

29/12/2015

7h30 đến 9h          :  Toán 9 (90’)

7h30 đến 8h15      :  Vật lí 8 (45’)

 9h45 đến 10h 30’:   Lịch sử 9 (45’)

 8h30 đến 9h15     :  Tiếng Anh 8 (45’)

13h 30’đến15h        :  Toán  6 (90’)

15h30’ đến 16h15’  :   Lịch Sử 6 (45’)

                                            

 

 

30/12/2015

7h30 đến 8h15’    :  Vật lí  9 (45’)

                                 Hóa học 8 (45’)

 9h00 đến 9h45’  :  Sinh học  9  (45’)

                                 Sinh học  8 (45’)

13h 30’đến14h15’   :   Tiếng Anh 7 (45’)

14h30’ đến 15h15’  :   Địa Lí 7 (45’)

15h30 đến 16h15’   :  Vật Lí 6  (45’)

 

NĂM

31/12/2015

7h30 đến 8h15’    :  Hóa học 9 (45’)

9h  đến 9h 45’     :  Tiếng Anh 9 (45’)

13h 30’đến14h15’   :   Tiếng Anh 6 (45’)

14h30’ đến 15h15’  :   Địa Lí 6 (45’)

15h30’ đến 16h15’  :  Sinh Học 7 (45’)

                                                                                                      Thanh Khê, ngày 01  tháng 12  năm 2015

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG