Liên đội THCS Nguyễn Trãi đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề

Ngày đăng: | 29-11-2015 | 2371 lượt xem

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho giáo viên và học sinh về tình yêu quê hương, biển đảo, trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong buổi sinh hoạt chào cờ 26/10 Liên đội THCS Nguyễn Trãi đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề "Biển đảo và vùng lãnh thổ Việt Nam".

Sau đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa: