PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Ngày đăng: | 01-12-2013 | 1398 lượt xem

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Căn cứ Công văn số Số: 552/PGDĐT-THCS ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Phòng  GD&ĐT quận Thanh Khê về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở  năm học 2013-2014”, trường THCS Nguyễn Trãi tập trung thực hiện những nhiệm vụ và các giải pháp của nhà trường  năm học 2013-2014 như sau:

 

A. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh .

 

2. Tiếp tục thực hiện việc tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.

 

4. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trung học về năng lực chuyên môn, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

 

B. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU :

 

I.  Thực hiện kế hoach giáo dục

1. Thực hiện tốt chương trình các môn học:

 

- Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kĩ năng cấp THCS của Bộ GDĐT và tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở; Các nhóm chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phù hợp với điều kiện của từng lớp; trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học theo quy định của cấp trên, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

- Ban giám hiệu có kế hoạch quản lí dạy học, ôn tập ở các tuần cuối mỗi học kì, đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình quy định.

2. Dạy học tự chọn : 

 

 - Tiếp tục đầu tư  CSVC, tăng cường máy vi tính tại phòng tin; tổ chức dạy học môn tin học tự chọn 2 tiết/tuần cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, góp phần tạo nguồn HS giỏi Tin học; tích cực tham gia các kì thi HS giỏi tin học và tin học trẻ có giải ở thành phố.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tin học tự chọn thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ GDĐT.

3. Dạy học ngoại ngữ:

 

- Tiếp tục thực hiện như  hướng dẫn của năm học 2012-2013 về dạy học bộ môn Tiếng Anh.

- Tích cực chuẩn bị điều kiện để chuyển sang dạy theo chương trình mới từ năm học 2014-2015. GV Tiếng Anh đầu tư tự học, tự nghiên cứu từng bước nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình bộ môn.

4. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông:

 

a)  Giáo dục hướng nghiệp:

 

- HĐGDHN lớp 9: thời lượng là 9 tiết/năm học, đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau:

            +  "Truyền thống nhà trường" , chủ điểm tháng 9;

            + "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3.

- Các nội dung về giáo dục phòng chống rủi ro, thiên tai; giáo dục SKSS, giáo dục giới tính; phòng chống bạo lực, tai nạn, thương tích sẽ thực hiện bổ sung theo hướng dẫn của Sở GD.

- Nội dung tích hợp thực hiện sát thực tiễn địa phương và tập trung hướng dẫn HS lựa chọn con đường học lên sau THCS (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động.   

b) Hoạt động giáo dục nghề PT: GVCN 9 phối hợp gia đình vận động và tạo điều kiện cho HS tập trung ôn tập đầy đủ và tham gia dự thi nghề đạt kết quả tốt (thi vào tháng 10/2013).

 

5. Giáo dục địa phương và dạy học tích hợp:

 

 - Thực hiện theo hướng dẫn như các năm học trước. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

 - Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

 - Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện  Dự án: “Giáo dục sức khoẻ sinh sản, giới tính” ở trong nhà trường.

 

6. Giáo dục ngoại khóa, thể chất,  y tế trường học:

 

- Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo chỉ đạo tại Công văn số 494/PGDĐT-HĐNG ngày 14/8/2013 của Phòng GDĐT, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu lớp 6.

 

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỉ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực hiệu quả.

 

 - Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao, tin học, ngoại ngữ...; tổ chức cho học sinh tích cực tham gia các cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Violympic, Olympic Tiếng Anh, “Giao thông thông minh” trên Internet... theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập; rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về Biển đảo Việt Nam và các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Thành lập đội văn nghệ của trường, tổ chức sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ với nhiều nội dung thiết thực, phong phú, phù hợp cuốn hút các em tham gia. Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam mỗi lớp ra 1 tờ báo dưới nhiều hình thức; tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng đón xuân”, tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống với chủ đề “Về nguồn” tại trường (tháng 3) với nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

 

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, kết hợp giáo dục thể chất với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường, góp phần đẩy lùi ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội ra khỏi nhà trường và cộng đồng. 

- Áp dụng dạy học môn Thể dục theo PPCT do Phòng GD biên soạn; đảm bảo cơ sở vật chất, sân tập, đường chạy đúng quy cách.

- Nhóm thể dục chủ động đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm làm tốt công tác tổ chức Giải thể thao học sinh tại trường, chuẩn bị chu đáo các đội tuyển tham gia cấp quận và thành phố. Thành lập các Câu lạc bộ thể thao nhằm tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện thân thể đồng thời xây dựng các đội tuyển dự thi đạt kết quả tốt

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa trạm y tế phường Tân Chính và trường THCS Nguyễn Trãi nhằm đàu tư cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

- Tổ chức khám sức khỏe cho HS lớp 6 vào đầu năm học; có biện pháp theo dõi sức khoẻ và sự phát triển thể chất của HS ngay từ lớp đầu cấp. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh các loại theo các văn bản hướng dẫn của các cấp. Vận động 100% học sinh tham gia BHYT và huy động các nguồn tài trợ cho công tác y tế trường học. Thường xuyên kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các căng-tin của nhà trường.

- Đảm bảo có đủ điều kiện về vệ sinh trường học, lớp học, sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh nước sạch; có kế hoạch bảo quản và dọn dẹp thường xuyên nhệ thống nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của CBGVCNV và học sinh.

 

7. Giáo dục khuyết tật và hòa nhập:

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; Vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập; chú trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập.

 

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

 

1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH):

 

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ, đánh giá qua hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy...

- Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Chú ý coi trọng, giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lí các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.

- Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lí, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp, quan tâm GV mới ra trường; bồi dưỡng cho GV kiến thức, kĩ năng về đổi mới PPDH; chú trọng tổ chức cho GV nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; đầu tư xây dựng đội ngũ GV cốt cán các môn học. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ các thành viên trong tổ tiến bộ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.

- Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng Tiếng Anh”… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lí, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học.

- Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật học sinh trung học theo Công văn số 4241/BGDĐT ngày 24/6/2013 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT. 

- Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của nhà trường.

 

2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá:

 

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT; tổ chức đủ số lần KT thường xuyên, KT định kì, KT học kì cả lí thuyết và thực hành.

- Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức kiểm tra,thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của HS.

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

- Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lí, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kì, kiểm tra học kì cả lí thuyết và thực hành. Chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của HS. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Triển khai thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ trong kì thi học sinh giỏi lớp 9; tiếp tục tổ chức thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi lớp 9.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tăng cường quản lí chặt chẽ việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kì của giáo viên bộ môn. Sau khi giáo vieenbooj môn tổ chức kiểm tra và trả bài, giáo viên phải nộp lại đề, hướng dẫn chấm, bảng thống kê chất lượng điểm bài làm của học sinh từng lớp cho phó HT. HT, PHT cùng với tổ trưởng chuyên môn thường xuyên theo dõi kiểm tra để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời những sai sót nếu có. Đề, hướng dẫn chấm, thống kê điểm của tất cả các loại bài kiểm tra phải được lưu tại hồ sơ của tổ/nhóm chuyên môn của trường.

 

III. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia:

1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học:

 

- Tăng cường sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng các phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, khu vực luyện tập TDTT.

- Có kế hoạch nhắc nhỡ giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học. Tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học;               

- Lãnh đạo nhà trường có kế hoạch và biện pháp để tổ chức việc dạy học theo PHBM đạt kết quả, tuỳ điều kiện thực tế, các trường nghiên cứu xây dựng mô hình dạy học theo PHBM phù hợp. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác tổ chức quản lý, sử dụng của giáo viên về giảng dạy, thực hành thí nghiệm.

- Lập kế hoạch chỉ đạo công tác Thư viện, PHBM, tăng cường đầu tư xây dựng, kiểm tra giám sát công tác tổ chức quản lí, sử dụng. Giao các phòng bộ môn cho các tổ chuyên môn quản lý, coi đây là một trong những nhiệm vụ của tổ phải thực hiện trong năm học và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá thi đua của nhà trường. 

 

2. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

 

Căn cứ vào thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường rà soát lại các chuẩn, tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư để hoàn thiện và nâng cao các chuẩn.

 

 IV. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục :

 

- Tham mưu với UBND phường xây dựng kế hoạch với các giải pháp tích cực nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS. Tăng cường phân luồng học sinh sau THCS.

-  Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; thực hiện nghiêm túc việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD các cấp; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; chống bỏ học

.

V. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:

 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đúng quy định.

- Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỉ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Hiệu trưởng, Phó HT, TTCM các trường THCS thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ, chỉ đạo chặt chẽ việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Thành lập tổ kiểm tra chuyên môn. Xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác tự kiểm tra nội bộ trường học về nền nếp chuyên môn, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hồ sơ sổ sách, tài chính, tài sản. Kiểm tra toàn diện 10 GV/HK.

- Quản lí chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 13/QĐ-UBND của UBND thành phố.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học,...

- Có kế hoạch chỉ đạo giáo viên tham gia và thực hiện tốt các lớp tập huấn: Tập huấn về đổi mới PPDH: Phương pháp "Bàn tay nặn bột", đổi mới PPDH bộ môn Giáo dục Công dân và môn Công Nghệ, Ứng dụng CNTT để soạn giảng. Tập huấn để tham gia thi thành phố: Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiển dành cho HS trung học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho HS lớp 9, tham gia tập huấn về công tác thư viện cho giáo viên phụ trách thư viện.

- Có kế hoạch chỉ đạo giáo viên tham gia các cuộc thi cấp quận dành cho giáo viên: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi; thi giáo viên dạy giỏi.

- Tiếp tục cải tiến và tổ chức tốt các kì kiểm tra, thi trong năm học.

+ Kiểm tra học kì:

            Sở tiếp tục ra đề kiểm tra học kì I, học kì II chung toàn thành phố cho lớp 9 các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Việc tổ chức kiểm tra được thực hiện như năm học 2012-2013.

 Phòng sẽ tiếp tục tiến hành ra đề kiểm tra học kỳ chung toàn quận cho lớp 8 các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Đối với các lớp 6, 7, 8 và các môn còn lại của lớp 9 do các trường THCS ra đề.

+ Thi học sinh giỏi các môn lớp 9 :

Kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được tổ chức như năm học 2012-2013. Các kì thi học sinh giỏi, kì thi năng khiếu khác, sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn chi tiết riêng.

 Giải Nguyễn Hiền (dành cho HS giỏi lớp 8 cấp quận): tổ chức thi 04 môn Ngữ Văn, Lịch sử, Toán và Tiếng Anh.

 Tin học trẻ cấp quận: Nhà trường sẽ có kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng HS tham gia  thi Tin học trẻ THCS cấp quận do Phòng GDĐT tổ chức .

+  Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn và kiểm tra vào lớp 6 Nguyễn Khuyến:

            Cơ bản thực hiện như kì thi tuyển sinh năm 2013 và các văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ GDĐT, của UBND thành phố. Nhà trường tiến hành phân tích, đánh giá kết quả số liệu tuyển sinh năm 2013 để có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng.

 

VI. CHỈ TIÊU :

 

1. Những chỉ tiêu phấn đấu cơ bản:

 

- Đề ra những biện pháp tích cực để hạn chế HS bỏ học, phấn đấu duy trì sĩ số  học sinh đến cuối năm trên  99,5 % (không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn)

- Chất lượng bộ môn/ khối lớp:

    + HK1 tăng lên TB 40% HS Yếu, kém so với CL đầu năm (hoặc bài kiểm tra số 1)

    + HK2 tăng lên TB 50% HS Yếu, kém so với CL bài kiểm tra HK1.

- 96 % học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt - khá, không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu.

- Học sinh giỏi, học sinh tiên tiến: 60 %.

- Học sinh lên lớp (kể cả học sinh thi lại được lên lớp): 98 %

- Xét tốt nghiệp THCS: 98 %, vào lớp 10 công lập : 94 %.

- Lớp tiên tiến: 8/ 23 lớp,   Chi đội mạnh : 23/ 23 chi đội.

- Hs giỏi văn hoá, máy tính bỏ túi, tin học trẻ 9: phấn đấu tỉ lệ HS đoạt giải /HS dự thi đạt 75% trở lên; trong đó mỗi đội tuyển đều có giải I hoặc giải II.

- Hs giỏi  lớp 8 dự thi giải Nguyễn Hiền phấn đấu tỉ lệ HS đoạt giải /HS dự thi đạt 65% trở lên; trong đó mỗi đội tuyển đều có giải I hoặc giải II.

- Các đội tuyển dự  thi TDTT đạt 16 giải cấp quận và TP...

 

2. Chỉ tiêu về tổ chuyên môn :

 

- Dự giờ thăm lớp có chỉ đạo của tổ chuyên môn: ít nhất 18 tiết/GV/năm học, Tổ trưởng dự  24 tiết/năm học.

- 100%  giáo viên trong tổ CM có tiết dạy thao giảng.

- 100% GV viết  SKKN và 15% được Phòng GD công nhận.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 100% đạt Khá trở lên, trong đó 80% đạt xuất sắc.

- 30% GV đăng kí đạt GV giỏi.

- Toàn thể GV chấp hành nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của các cấp.

 

3. Những danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được :

 

- Lao động tiên tiến:    44 CC-VC

- CSTĐ cơ sở:   8 CC-VC

- Tập thể LAO ĐỘNG  TIÊN TIẾN: 4 tổ.

- Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Liên đội vững mạnh xuất sắc.

- Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Trường: TIÊN TIẾN XUẤT SẮC.

Các tin cùng thể loại