Tổ chức lớp học

Ngày đăng: | 13-11-2013 | 4347 lượt xem

 

Khối Lớp Giáo viên chủ nhiệm Sĩ số Thời khóa biểu Ghi chú
Tổng Nam Nữ
Khối 6   1.000 520 480    
6/1   45 23 22 Xem  
6/2   32     Xem  
6/3            
6/4            
6/5            
6/6            
Khối 7            
7/1            
7/2            
7/3            
7/4            
7/5            
7/6            
Khối 8            
8/1            
8/2            
8/3            
8/4            
8/5            
8/6            
Khối 9            
9/1            
9/2            
9/3            
9/4            
9/5