Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày di sản văn hóa Việt Nam – Ngày về nguồn 23/11/2013

Ngày đăng: | 09-11-2013 | 1918 lượt xem

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam – Ngày Về nguồn 23/11, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về các giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam – Ngày Về nguồn 23/11 năm 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ với di sản Việt Nam – Hành trình về với thiên nhiên”.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:  7856CTHSSV.PDF