Nhật kí Đặng Thùy Trâm

Ngày đăng: | 09-06-159852 | 5722 lượt xem

Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm là quyển sách do nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn biên tập dựa trên hai tập nhật ký của bác sĩ- liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.